Skip to content

Wendela Weel

Mijn verhaal

Al van jongs af aan wist ik dat ik juf wilde worden. Na de havo ben ik dan ook direct doorgestroomd naar de pabo. Tijdens mijn praktijkervaring ontwikkelde zich bij mij een liefde voor leerlingen bij wie het allemaal niet vanzelf ging. Om mij hierin te specialiseren heb ik de opleiding Speciaal Onderwijs gedaan bij Fontys.

Na een aantal jaren in het regulier onderwijs te hebben gewerkt ging ik na een korte break: (lesgeven in Afrika) voor de klas staan op een cluster 4-school. En wat bleek, ik had mijn roeping gevonden. Vanuit deze functie ben ik doorgestroomd tot ambulant begeleider cluster 4. Al snel merkte ik dat er een behoefte was binnen de scholen om getraind te worden in het omgaan met gedrag op alle vlakken. Vanuit die insteek ben ik mijzelf meer gaan focussen en ontwikkelen. Tijdens de vraagstukken merkte ik dat ik, met mijn enthousiasme en praktische instelling, teams wist te prikkelen en te enthousiasmeren om in school met gedrag aan de gang te gaan. Altijd met een positieve blik en mijn kennis en ervaring vanuit mijn opleiding tot PBS coach. Reden genoeg om de stap te nemen naar zelfstandig ondernemer zodat ik zoveel mogelijk mensen op mijn manier kan begeleiden, trainen, coachen en enthousiasmeren.

"Door de aanpak van Wendela konden we eerlijk, open en vooral op een positieve manier met elkaar praten over gedragsproblemen".
Ingrid, leerkracht
Kardinaal de Jongschool (Afronding PBS traject)
"Ik was er erg blij mee, vooral de manier hoe je de dingen hebt gebracht".
Directeur
Jules Verneschool (na afloop van de gedragsscan in school)